โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์กระบวนการที่ดีสำหรับเพื่อการผลิตของกิน เป็นกฏเกณฑ์หรือข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นต้องสำหรับการผลิตและก็ควบคุมเพื่อให้ผู้สร้างประพฤติตาม รวมทั้งทำให้สามารถผลิตอาหารได้โดยสวัสดิภาพ โดยเน้นการคุ้มครองป้องกันและก็กำจัดการเสี่ยงที่อาจจะก่อให้อาหารก่อให้เกิดอันตราย เป็นพิษ หรือกำเนิดความไม่ปลอดภัยต่อลูกค้า

GMP คือ ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติรวมทั้งพิสูจน์แล้วจากกรุ๊ปนักวิชาการด้านของกินทั่วทั้งโลก ว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย และเป็นที่เชื่อมั่นเห็นด้วยจากลูกค้า โดยอาศัยหลายเหตุที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ด้วยเหตุนี้ถ้าเกิดประพฤติตามแนวทางที่ระบุได้ทั้งหมด ก็จะทำให้ของกินมีคุณภาพมีความปลอดภัยรวมทั้งได้มาตรฐาน โรงงานผลิตอาหาร

โดยหลักการของ GMP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ทำการ ส่วนประกอบอาคาร ขั้นตอนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และก็มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่แมื่อขั้นตอน เริ่มกำหนดแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการสร้าง สินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงคนซื้อ มีระบบระเบียบบันทึกข้อมูล ตรวจทานและติดตามผลประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขลักษณะ เพื่อผลิตภัณฑ์ขั้นท้ายสุดมีความปลอดภัยได้ประสิทธิภาพเป็นป้อมจิตใจเมื่อถึงมือลูกค้า รวมทั้ง GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพฐานรากก่อนที่จะทำให้เกิดระบบประกันคุณภาพอื่นๆที่สูงกว่าต่อไป ได้แก่ ISO 9000 แล้วก็ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points)

ประเภทของ GMP โรงงานผลิตอาหาร

GMP ความถูกอนามัยทั่วไป (General GMP) เป็นหลักหลักเกณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ปฏิบัติสำหรับอาหารทุกจำพวก[br]-GMP เฉพาะสินค้า (Specific GMP) เป็นข้อกำหนดที่เสริมเติมจาก GMP ทั่วๆไป เพื่อเน้นในเรื่องของความเสี่ยงกับความปลอดภัยของแต่ละสินค้าของกินเฉพาะมากยิ่งขึ้น

โรงงานผลิตอาหาร ชนิดอาหารที่มีการบังคับให้ใช้ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น อาหารเสริมสำหรับเด็กทารกกับเด็กตัวเล็กๆ, ของกินเด็กแรกคลอดและของกินสูตรสม่ำเสมอสำหรับเด็กทารกกับเด็กตัวเล็กๆ, น้ำแข็ง, นมวัว, นมเปรี้ยว, เครื่องดื่มในภาชนะใส่ที่ปิดสนิท, สีผสมอาหาร, ชา, กาแฟ, อาหารสำหรับคนที่อยากได้ควบคุมน้ำหนัก, ไข่เยี่ยวม้า แล้วก็ข้าวเพิ่มเติมวิตามิน ฯลฯ

กฎเกณฑ์ทั่วๆไป หรือ General GMP

1. ถูกหลักอนามัยของสถานที่ตั้งกับอาคารผลิต สถานที่ตั้งตัวอาคารกับรอบๆใกล้เคียง จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้ของกินที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย รวมทั้งตึกผลิตมีขนาดสมควร มีการออกแบบและก็ก่อสร้างที่ง่ายแก่การบำรุงสภาพรักษาความสะอาด และก็สะดวกสำหรับการปฏิบัติการ จะต้องจัดให้มีพื้นที่พอเพียง จำต้องแยกรอบๆผลิตของกินออกเป็นสัดส่วน มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเป็นเพราะเนื่องจากความชุ่มชื้นหรือฝุ่นละอองจากการผลิต

2. เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร และก็อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการผลิต จำเป็นต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับของกิน ไม่เป็นพิษ ไม่ขึ้นสนิม มีความแข็งแรงคงทน จำนวนเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกับเครื่องไม้เครื่องมือจะต้องมีอย่างพอเพียง และก็สมควรต่อการปฏิบัติงานในแต่ละชนิด การจัดเก็บอุปกรณ์ที่ชำระล้างและทำลายเชื้อแล้ว ควรจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ได้โอกาสมีการแปดเปื้อนจากฝุ่นผงกับสิ่งสกปรกต่างๆ

3. การควบคุมกรรมวิธีการผลิต การดำเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี อีกทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะใส่ การสร้าง การรักษา การลำเลียง และขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

4. การสุขาภิบาล เป็นกฏเกณฑ์สำหรับสิ่งที่อำนวยความสะดวกสำหรับในการปฏิบัติงานทั้งหลายแหล่ เช่น น้ำใช้ อ่างล้างมือ ห้องสุขา ห้องส้วม ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทางระบายน้ำทิ้ง การปกป้องคุ้มครองแล้วก็กำจัดสัตว์กับแมลง

5. การบำรุงรักษา รวมทั้งแนวทางการทำความสะอาด ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปกป้องการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่ของกิน โดยจำเป็นต้องชำระล้าง ดูแลและก็เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการผลิตให้อยู่ในภาวะที่สะอาด ทั้งก่อนรวมทั้งหลังการผลิต

6. เจ้าหน้าที่ ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแล้วก็สมควรต่อการกระทำงาน เพื่อคุ้มครองปกป้องการแปดเปื้อนจากการกระทำงานและตัวพนักงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตควรจะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย โรคผิวหนังที่น่าขยะแขยงหรือโรคเรื้อน

5 ข้อควรทราบเกี่ยวกับวิธีการทำโรงงานผลิตอาหาร มาตรฐาน GMP

ผู้ประกอบการโรงงานของกินมีกฎ ระเบียบ แล้วก็มาตรฐานหลายอย่างที่จะต้องเรียนรวมทั้งทำความเข้าใจ เพื่อรังสฤษฏ์ผลิตผลคุณภาพส่งออกไปถึงมือคนซื้อ ซึ่งตามกฎหมายแล้วคนซื้อนั้นได้รับความคุ้มครองปกป้องขั้นพื้นฐานโดยคนซื้อจำต้องได้รับประทานของกินที่สะอาด ไม่มีอันตราย ไม่มีสิ่งแปลกปลอม หรือเปล่ามีพิษที่เป็นโทษ ภายใต้อำนาจบังคับมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นเครื่องประกันว่าอาหารของโรงงานนั้นมีคุณภาพ ไม่เป็นอันตราย รวมทั้งเหมาะกับการจำหน่ายไปสู่ลูกค้า

สำหรับโรงงานผลิตของกิน สิ่งจำเป็นที่ควรรู้คือการสร้างอาหารที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GMP ซึ่งบทความของพวกเราวันนี้แอดไม่นได้รวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ GMP มานำเสนอ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการโรงงานอาหารนำไปปรับใช้กับโรงงานของท่านถัดไปจ้ะ

1. GMP เป็นยังไง?

ขั้นแรกขอแนะนำถึงความหมายของ GMP กันก่อนนะคะ มาตรฐาน GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice คือ มาตรฐานสำหรับในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานอย่างน้อยเพื่อควบคุมการสร้างอาหารด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆให้ผู้ประกอบกิจการกระทำตาม เพื่อได้อาหารที่มีมาตรฐานเรื่องความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัย

มาตรการ GMP จะช่วยป้องกันการเสี่ยงที่เกิดกับกรรมวิธีการผลิตของกิน อีกทั้งเรื่องของสิ่งปลอมปน อาหารเป็นพิษ และก็ความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเป็นผลให้ผู้บริโภคมีอันตราย

GMP คือมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากทั่วทั้งโลก

มาตรฐาน GMP มีความน่าวางใจสูงมากเพราะว่าได้รับการยืนยันจากทั่วทั้งโลกแล้วว่ามีมาตรฐานที่ดีในประเด็นการควบคุมกรรมวิธีการผลิตของกิน มีการพิสูจน์จากกรุ๊ปนักวิชาการด้านของกินทั่วโลกว่า GMP ทำให้ของกินจากกรรมวิธีการผลิตมีความปลอดภัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกนั้นยังเป็นการยืนยันว่าถ้าเกิดผู้สร้างของกินทำตามข้อกำหนดของ GMP ทุกสิ่งทุกอย่าง จะก่อให้สามารถผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและก็มีความปลอดภัยต่อร่างกายของลูกค้า จะนับว่าเป็นสินค้าของกินที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

2. GMP ควบคุมอะไรบ้าง?

GMP ควบคุมอีกทั้งส่วนของสถานประกอบการ ส่วนประกอบอาคาร ไปจนกระทั่งแนวทางการผลิตที่จะต้องสะอาด ไม่มีอันตราย ในส่วนของกรรมวิธีการผลิตยังมีเนื้อหาที่ GMP ควบคุมอย่างเข้มงวดอีกนะคะ ตั้งแต่แนวทางการวางแผน การคัดสรรแล้วก็ควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บ ไปจนกระทั่งผลิตผลที่สำเร็จรูปแล้ว ยิ่งไปกว่านี้ GMP ยังควบคุมการจัดส่งของผู้ประกอบการด้วย โดยทางโรงงานควรมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็การสำรวจติดตามประสิทธิภาพของสินค้า

มาตรฐาน GMP เป็นการยืนยันเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดการรับรองมาตรฐานขั้นตอนต่อไปที่สูงกว่า อย่างเช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) ฯลฯ

3. GMP มีกี่ประเภท?

มาตรฐาน GMP แบ่งได้ 2 ประเภท ดังเช่นว่า

  • GMP สุขลักษณะทั่วๆไป (General GMP) สำหรับของกินทุกประเภท
  • GMP เฉพาะสินค้า (Specific GMP) สำหรับเน้นเรื่องการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสินค้าอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

4. GMP สุขลักษณะทั่วๆไป (General GMP)

เป็นหลักมาตรฐานที่ใช้สำหรับของกินทุกจำพวก มีทั้งผอง 6 ข้อกําทีดด้วยกัน อย่างเช่น

  • สถานที่ตั้งแล้วก็อาคารผลิต
  • เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็วัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิต
  • การควบคุมขั้นตอนการผลิต
  • การสุขาภิบาล
  • การบํารุงรักษารวมทั้งการทําความสะอาด
  • พนักงานและก็ถูกหลักอนามัย

5. กฎเกณฑ์ของ General GMP

ด้านสถานประกอบการ- จำเป็นต้องสะอาดแล้วก็ตั้งอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้อาหารปนเปื้อนได้ง่าย สถานประกอบการที่ใช้ดำเนินกระบวนการผลิตจะต้องมีขนาดสมควร วางแบบรวมทั้งก่อสร้างให้รองรับกับการซ่อมแซมแล้วก็การดูแลและรักษาความสะอาด สบายต่อการกระทำงาน ส่วนพื้นที่ข้างในโรงผลิตจึงควรแยกรอบๆผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน อีกทั้งจะต้องระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม

ด้านเครื่องจักรและเครื่องไม้เครื่องมือ- จำเป็นต้องผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ แข็งแรงรวมทั้งมีการชำระล้างอย่างเหมาะสม ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนไปสู่ขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้จำต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน และก็มีการคุ้มครองปกป้องฝุ่นผงรวมถึงสิ่งสกปรกด้วย

 

Back to Homepage